Golfin aloittaminen

Mies lyö golfia

Golf-harrastus on monesti ennen mielletty aikaa vievänä, vaikeana ja ’’elitistisenä’’ lajina. Nykyään svingin takana on yhä useammin tavallinen tallaaja ja golf on lajina erinomainen urheilumuoto useammalle suomalaiselle. Lajin aloittaminen on mahdollista kenelle vain. Tässä artikkelissä käydään läpi golfin perusteita, termejä ja vaatimuksia golfin aloittamiseen. Luettuasi artikkelin, sinulla tulisi olla hyvä käsitys siitä, mitä golfin aloittaminen vaatii. Tämän jälkeen voitkin jo siirtyä välineiden tarkasteluun ja hankintaan. Mikäli perusasiat ovatkin jo hallussa, voit lukea tarkemmin tarvittavista varusteista täältä

Golfin peluu on parhaimmillaan myös luontokokemus, joka lisää henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Mutta golf on myöos kilpailulaji, josta löytyy kilpailuviettiä tyydyttävä momentti kaikille, jotka innostuvat kisailusta. Golf on sosiaalinen laji, jonka avulla ystävystytään ja tavataan uusia ihmisiä. Erityisen mukavaksi harrastuksen tekee se, että eritasoiset pelaajat voivat pelata yhdessä, toisiaan vastaan. Iäkkäämpi ja rutinoituneempi harrastaja nuorta ja lajia aloittelevaa vastaan, ammattilainen harrastajaa vastaan jne. Tämän mahdollistaa golfissa käytettävä tasoitusjärjestelmä, mistä kerrotaan yöhemmin lisää. 

GOLFIN PERUSIDEA

Golfia pelataan eri tyyppisestä nurmesta koostuvalla kentällä, jossa on hiekka- ja vesiesteitä. Hiekkaesteitä kutsutaan golfissa bunkkereiksi. Golfkierroksen yksinkertaisena tavoitteena on saada pallo aloituspaikasta reikään mahdollisimman vähällä lyönnillä. Tavallisesti pelataan 18-reiän tai 9-reiän rata, hiukan riippuen paljonko pelaajilla riittää aikaa käytettäväksi. Kokonainen 18-reikäinen kenttä kestää noin neljä tuntia pelata.

DRIVING RANGE JA HARJOITUSALUE

Driving range on paikka, missä opetellaan lyöntejä. Paikka on hyödyllinen ja täällä kannattaa harjoitella ja treenata swingiä. Driving Rangella on hyvä muistaa, että ei pelkästään treenaa driverilla tai rautamailoilla, joilla pallo lentää pitkälle. Kivahan on nähdä pallon lentävän kauas, mutta lähipeli on aivan yhtä tärkeä osa golfia, joten lyhyiden rautamailalyöntienkin harjoitus on keskeinen asia, jos haluaa parantaa omaa tasoitustaan. Driving rangen läheisyydessä on usein myös lähipelialue, missä pääsee harjoittelemaan lähipeliä kuten puttausta, chippejä ja bunkkerilyöntejä. Pelitason kehittämiseen nämä harjoitusalueet ovat yhtä tärkeitä kuin driving range, ellei jopa tärkeämpiä. Yleensä noin puolet golfkierroksen lyööneistä koostuu lähipelistä ja puttauksesta. On myös harmittavaa pilata hyvin pelattu alkuväylä onnettomaan puttipeliin.

GREEN CARD

Golfkentällä pelaaminen edellyttää, että pelaajalla on Green Card. Green Card on ikäänkuin golfin ajokortti, joka tulee suorittaa ennen pelaamista. Green Cardin tarkoitus on taata pelaajalle riittävät tiedot ja taidot kentällä pelaamiseen sekä lisätä itsenä ja kanssapelaajien turvallisuutta. Lisäksi pelaaminen kentällä on kaikinpuolin sujuvampaa, kun kaikki tietävät kuinka siellä toimitaan. Green Cardin saa ottamalla yhteyttä golfklubiin ja ilmottautumalla Green Card –kokeeseen. Ennen koetta on usein hyvä suorittaa alkeiskurssi, jossa perehdytään lyöntitekniikkaan ja sääntöihin. Golfklubilta saat lisätietoa kursseista ja kokeesta. Koulutus on suurimmaksi osaksi käytännöntasolla, opitaan eri golf-lyönnit, käydään läpi välineet ja muutama keskeinen golf-termi. Kurssiin sisältyy myös teoreettinen osa, jolla opitaan säännöt, golfin käyttäytymiskoodeksi ja muuta tarpeellista. Green card kokeeseen kuuluu kaksi osa-aluetta, kirjallinen koe sekä pelikoe. Kirjallisessa kokeessa kysytään golfin sääntöjä ja etikettiasioita. Kirjalliseen kokeeseen voi valmistua lukemalla sääntökirjaa. Tämän tarkoitus on opettaa käyttämään sääntökirjaa. Green Card-kokeen toinen osa-alue sisältää käytännön pelikokeen, missä kouluttaja arvioi kokeen suorittajan pelitaidot. Pelikokeessa käydään läpi seuraavat asiat (lähde: www.golf.fi):

 • Kentällä suoritettavassa pelikokeessa arvioidaan pelaajan golfkäyttäytymistä ja golfsääntöjen tietämistä.
 • Kentällä suoritettava pelikoe tulee suorittaa täysmittaisella golfkentällä tai vaihtoehtoisesti par 3 –kentällä, mielummin täysmittaisella kentällä.
 • Jokainen suorittaja pyrkii pelaamaan palloaan reikään asti. Jos tämä osoittautuu aloittelijan kannalta kohtuuttomaksi, voi suorituksen vastaanottaja soveltaa sääntöjä harkintansa mukaan. Kentällä pelattavan pelitaitokokeen hyväksymisestä päättää viime kädessä suorituksen vastaanottaja.
 • Koe koostuu vähintään kolmestä väylästä. Lopullisen reikämäärän ja kokeessa käytettävät väylät päättää suorituksen vastaanottaja. Käytettävien väylien vaikeus esimerkiksi ilmassa ylitettävien esteiden tai muiden vastaavien tekijöiden osalta tulisi olla kohtuullinen.
 • Suorituksen vastaanottajan/vastaanottajien tulee kyetä seuraamaan suorittajia suorituksen ajan. Suorituksen vastaanottaja saa neuvoa ja auttaa pelaajaa suorituksen aikana ja se on suositeltavaa.
 • Green Card -suorituksessa voi samanaikaisesti olla enintään neljä suorittajaa yhdessä ryhmässä. Neljän suorittajan ryhmiä tulisi kuitenkin välttää. Yhden suorittajan ollessa kyseessä hänellä tulisi aina olla ryhmässä pelikaveri, joka voi olla suorituksen vastaanottaja.
 • Golfkäyttäytymisen osalta pelaajan tulisi ennen suoritusta hallita: FORE, lyöntijärjestys, sijoittuminen omassa tai muiden lyöntitilanteessa, lyöntiin valmistautuminen, varusteiden sijoittaminen ja kentällä liikkuminen, pallon etsiminen ja ohittaminen, lyöntijälkien korjaaminen, toiminta viheriöllä, kenttähenkilökunta.
 • Merkittävä ja konkreettinen osa golfkäyttäytymistä on sujuvan pelaamisen hallitseminen. Suorittajia tulee informoida siitä, mikä on suorituksessa pelattavien väylien tavoiteaika. Suorituksen vastaanottaja tarkkailee ajankulkua sekä informoi suorittajia tilanteesta.
 • Sääntöasioiden osalta pelaajien tulee on hyvä tuntea: pallo ulkona, varapallo/kadonnut pallo, vesiesteet, pelaamaton paikka. Muiden eteen tulevien sääntötilanteiden osalta Green Card –suoritusta on hyvä ajatella opetustapahtumana.
 • Riittävän pelitaidon omaamisen arvioiminen pelikokeessa on läheisesti sidottu kentän pelaamisen tavoiteaikoihin. Sallittua lyöntimäärää ei ole asetettu. Jos pelaajalla ei ole edellytyksiä pelata normaaliolosuhteissa kenttää tavoiteajassa johtuen olennaisten golfkäyttäytymisasioiden hallitsemattomuudesta, edellytykset suorituksen hylkäämiseen ovat olemassa.
 • Vaikka lyöntitaitokokeessa lyöntien määrä ei ole hyväksymiskriteeri, on aloittelijalle hyvä informoida Green Card –suorituksen antaman tasoituksen 54 reikäkohtaisesta tavoitetuloksesta, joka on par +3 lyöntiä.
 • Mikäli kenttä on ruuhkainen tai olosuhteet muuten aiheuttavat viivästymisen (esim huono sää), tavoiteaikoja tulee soveltaa sen mukaisesti.
 • Pelitaitokoetta ennen tulee vastaanottajien kanssa käydä läpi pelitaitokokeen sisältö. Pelitaitokokeen jälkeen annetaan palaute ja suorituksen hyväksymisestä riippuen myönnetään Green Card.

Mikäli pelaaja läpäisee kummatkin kokeen osiot, on hän ansainnut Green Cardin ja aloitustasoituksen 54. Jotta pelaaja saa virallisen tasoituksen, tulee hänen liittyä golfseuraan, mistä hän saa jäsen- ja tasoituskortin. Tätä korttia tarvitaan näytettäväksi golfkentälle ilmottautuessa ja pelikierrosta varatessa. Eritasoisilla golfkentillä on eri tasoitusrajat, mikä pelaajalla tulee vähintään olla siellä pelatakseen. Tämä takaa kentän sujuvuuden, jotta aloittelijat eivät aloita golfuraansa kaikista haastavimmasta kentästä. On myös kenttiä, missä on tasoitusrajana 54 tai Green Cardia ei tarvita ollenkaan. Tasoitusluvusta puhutaan seuraavaksi tarkemmin.

HANDICAP ELI PELAAJAN TASOITUSLUKU

Tasoitusjärestelmällä tehdään pelitasoitus eritasoisten golfaajien välillä siten, että vasta-alkajan korkeaa tasoituslukua voidaan verrata kokeneemman pelaajan matalaan tasoituslukuun. Tasoitus on välillä 0-54. Tasoitus laskee pykälittäin pelitulosten mukaan. Aluksi tasoitus laskee kokonaisilla luvuilla tasoitukseen 36 asti, jonka jälkeen tasoitus laskee tietyn desimaalin verran. Tasoitusta voidaan korottaa tai laskea kierroksia pelaamalla. Opit miten lasket ja nostat tasoituslukuasi creen card -kursilla. Jokaisella väylällä on oma ihannetuloksensa, joiden summasta tulee koko kentän ihannetulos. 18 reikäisen kentän ihannetulos (par) on yleensä 72. Tämä tarkoittaa, että 0 tasoituksen omaavan pelaajan tulisi pelata kenttä yhteensä 72 lyönnillä. Tasoitusjärjestelmän mukaan, 54 tasoituksen omaavan pelaajan tulisi pelata kyseinen kenttä 126 lyönnillä (72+54). Mikäli hän pelaa paremmin, hän pelaa alle oman ihannetuloksensa ja hän voi laskea tasoitustaan. Mikäli hän pelaa huonommin, niin hän pelaa yli oman ihannetuloksensa. Maksimitasoitus on kuitenkin tuo 54, mistä se ei voi enää nousta. Vastaavan esimerkin mukaan, 36 tasoituksen omaavan pelaajan tulisi pelata kierros 108 lyönnillä ja 24 tasoituksen omaava 96 lyönnillä jne. Kun omaa ihannetulosta lasketaan väylätasolla, niin 54 tasoituksen omaava pelaajan tulisi pelata yksittäiset väylät keskimäärin 3 lyöntiä yli väylän ihannetuloksen (parin) (54/18=3). Näin ollen par 4 väylän oma ihannetulos 54 tasoituksen pelaajalle on 7 lyöntiä (4+3). 36 tasoituksen pelaajan puolestaan 2 lyöntiä yli väylän parin (36/18=2) jne. 

SLOPEARVO

Koska kaikki kentät eivät ole yhtä vaikeita, käytetään kentällä slope-arvoa, joka suhteuttaa kentän sen vaikeustasoon nähden. Kaikille kentille on annettu arvosana, jota kutsutaan slope-arvoksi ja se kertoo jotakin siitä, miten vaikea kenttä on muihin verratuna. Jos tasoituslukusi on 36, et kuitenkaan aina saa yhtä monta lisälyöntiä väylällä. Slopearvosta riippuen voit esimerkiksi saada 36 lisälyöntiä yhdellä kentällä ja 40 toisella. Slopearvo on toisessa korkeampi siksi, että rata on vaikeampi ja sinulle suodaan lisälyöntejä. Jokainen väylä kentällä on numeroitu vaikeusjärjestykseen, jonka mukaan saat sinun tasoitusta vastaavan hyvityksen reikää kohti. Montako lisälyöntiä saat riippuu myös saamastasi tiiauspaikasta. 

TIIAUSPAIKKA

Tiiauspaikka eli aloituslyönnin paikka. Henkilökohtaista tasoitusta varten jokaista reikää kohden on neljä tiiauspaikkaa. Tiiauspaikat jaetaan värin mukaan: 

 • Punainen - lähinnä reikää. Suositellaan naisille sekä miehille, joiden handicap oli 36 tai korkeampi.
 • Sininen - toiseksi lähinnä reikää. Suositellaan naisille, joiden lyönnit kantavat pidemmälle ja joiden tasoitus on alhaisempi..
 • Keltainen - toiseksi kauimpana reiästä. Suositellaan miehille, joiden tasoitus on 36 tai matalampi.
 • Valkoinen - kauimpana reiästä. Suositellaan miehille, jotka lyövät pitkälle ja joilla on alhainen tasoitus.

Nykyään kun kaikilla on virallinen tasoitusluku ja tiiauspaikka valitaan itse. Kentän slope-arvo suhteutaan valittavaan tiiauspaikkaan. Esimerkiksi alhaisen tasoituksen omaava mies saa vaikeamman tasoituksen pelatessaan hänelle helpommalta tiiauspaikalta, kuten esimerkiksi punaiselta.

Golf pallo reiän vieressä

YLEISIMMÄT PELIMUODOT: LYÖNTIPELI JA PISTEBOGEY

Lyöntipeli on tavallisin ja yksinkertaisin pelimuoto. Kaikki lyönnit lasketaan ja vähiten lyöntejä tehnyt pelaaja voittaa. Tasoitusjärjestelmän ansioista kaikki pelaajat voivat pelata vastakkain, kuten aikaisemmin artikkelissa kerrottiin. Pistebogey on yksi yleisimmistä pelimuodoista lyöntipelin ohella. Kuten nimikin viittaa, tavoitteena on kerätä mahdollisimman monta pistettä. Pistebogey'tä on hyvä tasoitusmenetelmä kun pelaajilla on eri henkilökohtainen tasoitus eli handicap (HCP). Pistebogeyssä ei myöskään haittaa, mikäli yksi väylä menee totaalisesti pieleen. Se ei vaikuta niin suuresti kokonaispistemäärään kuin se vaikuttaa lyöntipelissä. Pisteet lasketaan seuraavasti:

 • Jos väylä lyödään omalla tasoitusluvulla saat: 2 pistettä
 • Jos ylität väylällä oman tasoituslukusi yhdellä lyönnillä saat: 1 pisteen
 • Jos lyöt sitä enemmän saat: 0 pistettä
 • Jos lyöntisi on yhden lyönnin verran omaa tasoituslukuasi parempi, saat: 3 pistettä
 • Jos lyöntisi on kaksi lyöntiä omaa tasoituslukuasi parempi, saat: 4 pistettä
 • Jos lyöntisi on kolme lyöntiä omaa tasoituslukuasi parempi, saat: 5 pistettä
 • Jos lyöntisi on neljä lyöntiä omaa tasoituslukuasi parempi, saat: 6 pistettä

Kun pelaat väylän omalla tasoitusluvullasi, saat siis kaksi pistettä. Mikäli onnistut pelaamaan koko kentän siten, että keskiarvoksi saadaan kaksi pistettä per väylä, eli yhteensä 36 pistettä, olet pelannut koko kentän omalla tasoitusluvullasi. Mikäli pelaat paremmin kuin 36 pistettä, voit laskea tasoitustasi. Pistebogey on mukava pelimuoto, koska miinuspisteitä ei voi saada.

PAR 3 KENTÄT

On olemassa par 3 kenttiä, jotka voivat olla joko omia golfkenttiä, tai normaalin golfkentän harjoittelukenttiä. Nämä ovat usein yhdeksän reikäisiä kenttiä, joissa kaikki väylät ovat par 3 väyliä. Joitakin yksittäisiä par 4 tai par 5 väyliä kentällä voi olla. Nämä kentät ovat usein sellaisia, mihin ei vaadita Green Cardia ja sinne pääsee pelaamaan kuka vain. Nämä kentät sopivat siis hyvin golfin aloittelijoille ja miksei myös kokeneemmille pelaajille, jotka haluavat harjoitella lähipeliään. Nyt kun olet päässyt syvemmälle golfin ihmeelliseen maailmaan, sinua saattaa kiinnostaa seuraavat sivut:

close icon

Tervetuloa uudistuneille sivuillemme! Klikkaa tästä palataksesi vanhalle sivulle xxl.fi

Liity XXL REWARD -jäseneksi

Kanta-asiakasklubi kaikille, jotka rakastavat urheilua, ulkoilua ja erityisetuja.